SOCIAAL TERNEUZEN

Naar aanleiding van: Besluit College sluiting publieksbalie Sas van Gent en marginale openingstijd publieksbalie te Axel.

Het College heeft ten aanzien van de sluiting van de publieksbalie te Sas van Gent en de beperkte opening van de publieksbalie in Axel haar Collegebevoegdheid ingezet, onze fractie is van mening dat dit onderwerp wel degelijk politiek gevoelig is dit blijkt ook wel uit de reacties. Het College heeft in 2018 tijdens de algemene beschouwingen nog aangegeven dat er van sluiting van de publieksbalies geen sprake was en neemt nu rigoureuze maatregelen waarmee het College nu zelf twee voorziening voor de burgers wegneemt terwijl we als Raad er van alles aan doen om de voorzieningen in stand te houden.

Het had het College gesierd om dit met de Raad te bespreken. Er worden nu argumenten gebruikt die door de Raad niet te verifiëren zijn. Wat is de businesscase?, wat zijn de alternatieve mogelijkheden? Is er in de veiligheidsvoorschriften niet op ander manier te voorzien? Kortom het anders gekund!

In kader van het “ verstandig met centen omgaan”, zoals de wethouder aangeeft, willen we zeker ook over een bezuiniging meedenken. Maar een reductie van een totaliteit voor beide locatie van 90% is te rigoureus. Onze fractie stelt voor om in totaal niet 90% maar 50% te bezuinigen op de openingstijden. Locatie Axel 3 dagen open en locatie Sas van Gent 2 dagen. Hiermee houden we een redelijke voorziening voor de burgers in stand.

0